สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบพระเลขาฯประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือพระเณรโยมร้อยเอ็ดน้ำท่วม

วันที่ 2 ก.ย.2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายฯประสานงานเจ้าคณะภาค9, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด, ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมประสานงานจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณบริโภคแก่พระภิกษุสามเณร และมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เยียวยาช่วยเหลือวัดและประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด,ทำให้วัดและบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่ที่เข้าสำรวจเบื้องต้นคือ เขตเทศบาลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน 18 หมู่บ้าน 1,542 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 15,512 ไร่

Leave a Reply