“ม.สงฆ์ มจร” เข้มคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าภายในพื้นที่ ฉันในบาตร นั่งห่าง 1 เมตร

วันที่ 24 มี.ค.2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านในมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการเข้มงวดในการคัดกรองทุกคนที่เข้า-ออก พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย โดยการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หาก 37.5 ขึ้นไปไม่ให้เข้าภายในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด และจะมีการติดสติ๊กเกอร์สีเขียวให้หลังจากตรวจแล้วสภาพร่างกายปกติ ไม่มีไข้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมหาวิทยาลัยมีประกาศต่อไป

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ออกประกาศมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้เพื่อนนิสิตทราบ และช่วยเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อสถานการณ์นี้ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ที่ต้องใช้เพื่อดูแลและป้องกันให้เพื่อนนิสิตในหอพักปลอดภัยใจเชื้อไวรัส COVID-19

ส่วนการฉันของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตที่มีอยู่จำนวนมากได้กำหนดให้ฉันในบาตร และนั่งฉันเว้นระยะ ลัย ณ หอฉัน มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply