สอบนักธรรมร.ร.พระปริยัติธรรมบาลี คณะสงฆ์เถรวาททางใต้สุดเวียดนาม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 เพจ SAwai Chotiko ได้โพสต์ข้อความว่า ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการสอบพระปริยัติธรรมบาลีระดับมัธยมศึกษา ของคณะสงฆ์เถรวาท ที่จังหวัดตราวิญ ทางตอนใต้สุดของประเทศเวียดนาม

Leave a Reply