พรรคภูมิใจไทย ยื่นร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ -พ.ร.บ.สันติภาพ เพื่อคุ้มครองพี่น้องมุสลิม

วันที่ 31 ส.ค. 66 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกผู้แทนราษฏร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย และตัวแทน สส. ของพรรคอีก 16 คน แถลงถึงกรณีความคืบหน้าในการยื่นร่าง พ.ร.บ.ฮัจญ์ ว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการส่งร่างกฎหมายเกี่ยวกับพี่น้องชาวมุสลิมเข้าสภาไปแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย พ.ร.บ.ฮัจญ์ และ พ.ร.บ.สันติภาพ จากทั้งหมด 11 นโยบาย รวม 51 มาตรา เพื่อคุ้มครองพี่น้องชาวมุสลิม และสร้างหลักประกันในชีวิตครอบคลุมทุกมิติ

นายนัจมุดดีน อูมา สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เราได้ยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร มีหลักการสำคัญ ดังนี้

1.เราจะยินดีคณะกรรมการกิจการฮัจญ์ ซึ่งคณะนี้เป็นบอร์ดใหญ่ จะเป็นที่กำกับดูแลเรื่องฮัจญ์

2.เราจะให้มีคณะกรรมการผู้แทนฮัจญ์ทางการ ซึ่งคณะนี้จะมี 12 คน จะหน้าที่กำกับดูแลในการปฎิบัติ

3.เราจะให้มีสำนักงานกิจการฮัจญ์ เป็นการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาใหม่ โดยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นศูนย์ราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยที่จะมีการยกเลิก พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ปี 2524, 2532 และ 2559 โดยใช้ร่างฉบับผู้แทนราษฎร

4.เราจะให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการฮัจญ์ในสำนักงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน

ด้านนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส. กระบี่ กล่าวว่า เนื่องจากสส.ของพรรคภูมิใจไทย ทั้ง 71 คน เล็งเห็นว่า ที่ผ่านมา มีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมาก ที่เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ซาอุดีอาระเบีย แต่ถูกทัวร์เอารัดเอาเปรียบ โดนลอยแพ และเก็บค่านายหน้าที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงประสงค์ให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 เร่งรับรอง และพิจารณานำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาต่อไป เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม และป้องกันการหาผลประโยชน์จากการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยผลักดันให้มีกองทุนฉุกเฉินให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมที่สุด

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของพ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม รวมทั้งจะมีการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลส่งเสริมกิจการพิธีฮัจญ์ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้มากที่สุด และแก้ไขปัญหาเมื่อเดินไปทำพิธีฮัจญ์แล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่าประเทศอื่นๆ

ที่มา : TheReporters

Leave a Reply