มูลนิธิธรรมกายถวาย อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563 พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย พระครูสถิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดทับไทร ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คุณรองรักษ์ บุญศิริ คุณลลิตา สิริพัชรนันท์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย

ได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสประกอบด้วย Face shield 500 ชิ้น หน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น สเปรย์แอลกอฮอล์ 200 ขวด แอลกอฮอล์ขนาด1000 ml 200 แกลอน แอลกอฮอล์ขนาด 20 ลิตร 5 ถัง แท่นจ่ายเจลแบบเหยียบ 5 แท่น ซุ้มพ่นฆ่าเชื้อ 1 ซุ้ม ถังพ่นแอลกอฮอล์ไฟฟ้า 2 ชุด โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมโกศาจารย์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และเจ้าคณะจังหวัดไพลิน เป็นผู้แทนเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในการรับถวาย

ทั้งนี้การมอบถวายอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความดูแลคณะสงฆ์กัมพูชา และเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของคณะสงฆ์ไทยที่มีต่อคณะสงฆ์กัมพูชามาโดยตลอด ผู้สนใจร่วมบริจาคสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org

Leave a Reply