เชิญร่วมถกถอดบทเรียน “Sir Edwin Arnold” ต้นแบบนักวิชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า นักวิชาการชาวพุทธที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้สถานการณ์การแผ่ระบาดไวรัส Covid 19 หากสถาบันการศึกษาไม่ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโยงความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากรุ่น สู่ รุ่น อาจจะนำไปสู่การล้มสลายของวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ เพราะหากชาวพุทธต้นแบบไม่ได้ถูกการถอดบทเรียนและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังทราบและศึกษาอย่างต่อเนื่องอาจจทำให้พระพุทธศาสนากลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ทางศาสนาเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย Lalit Narayan Mithila ประเทศอินเดีย จึงได้เชิญชวนนักวิชาการมาร่วมกัน Show Share และ Cheer ผ่านเวปไซต์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวพุทธต้นแบบทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยเริ่มระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2565 สำหรับวันที่ 21 กันยายน 2565 จัดขึ้นในหัวข้อ “บทบาทของ Sir Edwin Arnold กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ซึ่ง Sir Edwin Arnold เป็นบุคคลต้นแบบสำหรับการศึกษาธรรมและเผยแผ่ธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่นเมื่อ ค.ศ.1879 ได้เขียนหนังสือเรื่อง “Light of Asia” เป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและคุณูปการของพระพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชีย ทำให้คนทั่วโลกเกิดความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ร่วมนำเสนอ ประกอบด้วย
1. Prof. Ram Nandan Singh Head, Department of Buddhist Philosophy Central Sanskrit University, Lucknow Campus, Uttar Pradesh
2.Venerable Dr. Kandegama Deepawansalankara Thero
Lecturer, Department of Pali
Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Sri Lanka
3. Venerable Asst.Prof.Dr. Phrapalad Soravit Aphipanyo
Director, Master of Education, Faculty of Education
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand
4. Venerable Prof. Khemissara
Head, Department of Pali-Nikāya
Myanmar Institute of Oriental Studies, Yangon, Myanmar
5. Dr. Prafull Gadpal
Assistant Professor, Department of Sahitya
National Sanskrit University, Lucknow Campus
Lucknow, Uttar Pradesh, India
โดยมี
Dr. Vikas Singh
Head of Department, Sanskrit
Marwari College
Lalit Narayan Mithila University
Darbhanga, Bihar, India เป็นผู้ดำเนินรายงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา(ออนไลน์) สามารถลงทะเบียนและรับเกียรติบัตรตามลิงค์นี้ (Google form) – https://forms.gle/8oNfsL76jpYU9oBN9 และติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ทาง CBT TV Page, YouTube Facebook (Phrapalad Soravit Aphipanyo) พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว.

Leave a Reply