ขอพึ่งพระทำ! ปลูกป่าแก้ปัญหาภัยแล้งทั่วไทย

วันที่ 23 ก.ค.2562 เพจท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย ที่ได้รณรงค์ปลูกล้านต้นได้โพสต์ข้อความว่า #ท่านคมน์ช่วยคิดแก้ปัญหาฝนแล้ง

1. ให้ทำสำรวจพื้นที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรทั่วประเทศ (หมู่บ้าน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด) น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้ว

2. ให้ทำการจัดสรร แบ่งเขตพื้นที่การใช้น้ำ คำนวนปริมาณการใช้น้ำให้เพียงพอในแต่ละปี และสามารถสำรองใช้ได้อีก 1 ปี กรณีเกิดภัยแล้ง

3. ให้แปลงที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่จัดเก็บน้ำ 10-15 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด( ขุดสระ,ทำบ่อ,สร้างธนาคารน้ำ,ทฤษฎีโคก,หนอง,นา)

4.จัดทีมเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานติดตามดูแล แก้ปัญหา และสนับสนุนจากภาครัฐ(อบต.,จนท.กระทรวงทรัพย์ฯ)

………..
อาตมาก็คงได้แค่คิดเท่านั้นนะโยม
ท่านคมสรณ์
23 กรกฏาคม 2562

และเมื่อวันที่ 22 ก.ค.256 ได้โพสต์ข้อความว่า มูลนิธิธัมมวิริโย ก่อตั้งโดยท่าน Dhammaviriyo เชื้อสายพม่า อดีตสังฆนายกสงฆ์อินเดีย นิมนต์มารับรางวัลสาขา Humanity & Society Welfare, ในงานสัมมนา On Vision of Dr. B.R. AMBEDKAR at Speaker Hall Annexe Constritution Club,New Delhi, โดยเออัครราชทูตแห่งเมียนมาร์ เป็นผู้มอบ

Leave a Reply