‘อภิสิทธิ์’เว้นวรรคการเมือง! เข้าวัดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ’มจร’

วันที่ 23 ก.ค.2562 ผู้สื่อว่ารายงานว่า เวลา 08.30 น.วันที่ 26 ก.ค.2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ที่มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 2, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวา สเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เพื่อประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในเวลา 9.59 น.

และตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลคาถา และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลปัจจุบัน จำนวน 300 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา และปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร มวก. 48 พรรษา

Leave a Reply