“เพชรวรรต” อัดใช้ที่ทหารสร้างมัสยิด อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์) เปิดมัสยิดสมันตรัฐบุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของกำลังพลที่นับถือศาสนาอิสลามภายในค่ายฯ โดยมีสถานีโทรทัศน์ได้ไปทำข่าวเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ทั้งนี้มี พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดมัสยิดสมันตรัฐบุรินทร์ ที่ตั้งอยู่ภายในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 (ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์) ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พร้อมด้วย พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 , ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ทหาร และสื่อมวลชนในจังหวัดร่วมฯ ในพิธีเปิด

นายเพชรวรรต กล่าวว่าจากเหตุการณ์นี้อาจเป็นการกระทำอันไม่ชอบต่อกฎหมาย เป็นการใช้สถานที่ราชการ ให้นิติบุคคลมาใช้สถานที่อันมิใช่ภารกิจ อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมธนารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุ ได้ยกให้กรมทหารราบที่ 5 ใช้พื้นที่ แต่มีการให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่ของรัฐมาใช้พื้นที่จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ตนมิได้จะเข้าข้างศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่ขอให้ยืนบนหลักที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

Leave a Reply