ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี อุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี คณะสำนักงานศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่พุทธคยา

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์ให้คณะสำนักงานศาลยุติธรรม ตามโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ในการนี้มีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นายวิรัช ชินวินิจกุล อดีตองคมนตรีและอดีตรองประธานศาลฎีกา โดยมีผู้บวชบรรพชา-อุปสมบท จำนวน 71 รูป ผู้บวชเนกขัมมะศีลจาริณี จำนวน 86 คน ทั้งนี้จะมีพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา วันที่ กุมภาพันธ์พ.ศ.2563 นี้

Leave a Reply