ส่องรายละเอียดหนังถือถวายฎีกา “สายศิษย์วัดป่า” ขอพึ่งพระบารมียกเลิกมติมหาเถรสมาคม

วันนี้เวลา 13.00  น. ตัวแทนคณะศิษย์ พระเทพสารเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายนิยม เวชกามา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนครได้เดินทางไปยื่นฎีกาถวายให้แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่าน  พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขาในพระองค์ เลขาธิการสำนักพระราชวัง  ณ ประตู “สถิตย์พงษ์”  พระที่นั่งอัมพรสถาน พร้อมรายชื่อผู้ร่วมลงนามจำนวน 6 หมื่นรายชื่อ โดยมีตัวแทนสำนักราชเลขาในพระองค์เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 4 หน้ากระดาษ ความว่า

กราบบังคมทูลถวายฎีกาขอความเป็นธรรม ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม กราบบังคมทูล ฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ขอเดชะใต้ฝ่าละออกธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรผู้มีรายนามข้างท้ายนี้ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูล เพื่อทราบดังนี้

ข้อ 1 ตามที่มีมติของมหาเถรสมาคม มีคำสั่งปลดพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) โดยไม่ทราบสาเหตุและเป็นการปลดในระหว่างจำพรรษาอยู่ ซึ่งไม่เคยปรากฎแบบนี้มาก่อนในวงการพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระเทพสารเมธีก็ไม่เคยต้องอธิกรณ์ร้ายแรงจนถึงขั้นให้เป็นเหตุในการปลดได้ จนสร้างความเคลือบแคลงสงสัยของคณะสงฆ์และพสกนิกรในจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงที่เลื่อมใสศรัทธาในพระเทพสารเมธี เนื่องจากพระเทพสารเมธีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงวันที่มีมติให้ปลดดังกล่าว ซึ่งในระหว่างดำรงตำแหน่ง ท่านเป็นพระเถรานุเถระที่ทุ่มเทงานให้กับพระพุทธศาสนาและกิจการในคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก อีกยังเป็นพระผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ ทั้งปริยัติ ทั้งปฎิบัติ ทั้งปฎิเวธ ไม่เคยบกพร่องมาก่อน รวมทั้งพระเทพสารเมธีในขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และคณะศิษยานุศิษย์ทุ่มเททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกฝังศีลธรรมแก่ประชาชนและเยาวชนอย่างเต็มกำลังสนองพระราชดำริฯ ที่ให้มีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาจำนวนมาก

ข้อ 2 ตามที่ปรากฎเนื้อหาข่าวในอินเตอร์เน็ต ได้มีการวิจารณ์เหตุผลที่มีการปลดพระเทพสารเมธี ออกจากตำแหน่งวา ในขณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ฯ (อ่านต่อ)

Leave a Reply