ดร.นิยม” ยื่นหนังถึงคณะอนุกรรมาธิศาสนา..ช่วยแก้ปัญหาที่ดินวัดออกโฉนดไม่ได้

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น ณ อาคารัฐสภา ดร.นิยม เวชกามา  อดีต สส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ฯพณฯภูมิธรรม เวชยชัย) ร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการศาสนาในฐานะอนุกรรมธิการ ที่สภาผู้แทนราษฎร และได้นำเรื่องร้องเรียนจากวัดป่าบ้านโคกกลาง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วัดป่าบ้านห้วยแคนน้อย และวัดป่าบ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ถึงปัญหาเรื่องที่ดินตั้งวัดไม่ได้

ซึ่ง ดร.นิยม เวชกามา ได้มอบเอกสารให้ คณะกรรมาธิการ โดยนายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ประธานอนุกรรมาธิการ และ สส.ศรีสะเกษ รับเรื่องและมอบหมายให้ฝ่ายคณะเลขานุการ รับไปดำเนินการแล้วและจะมีการนัดประชุมที่จังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply