วัดป่าศรีแสงธรรม ร่วมกับพช.อุบล ร่วมจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีจิตอาสา” ปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด -19 เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 ส.ค. 64  ณ วัดป่าศรีแสงธรรม บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในเนื้อที่โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียม ร่วมกับ วัดป่าศรีแสงธรรม ได้จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี จิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด “จิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัยโควิด” ขึ้น โดยมี พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ร่วมด้วย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี, นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียม , นางไพรวัลย์ คำจริง พัฒนาการอำเภอโขงเจียม หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน โรงเรียนศรีแสงธรรม ผู้นำชุมชน จิตอาสา ชาวในพื้นที่ ได้ร่วมกันนำ พืชสมุนไพร ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ ผักขะแยง ฯลฯ จำนวน 500 ต้น ลงปลูกในพื้นที่บริเวณหนองน้ำโครงการฯ และปล่อยพันธ์ปลา

     สำหรับ กิจกรรม เอามื้อสามัคคี จิตอาสา ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 อีกทั้ง ยังเป็นการ ส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคงแก่เกษตรกร ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19

     ทั้งนี้  โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และ ความหวัง”  วัดป่าศรีแสงธรรม มีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ ทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมโคก หนอง นา ให้กับชาวบ้านที่สนใจจะนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โรคระบาด ที่ส่งผลกระทบไปทั้งเศรษฐกิจ และสังคมความเป็นอยู่ โคก หนอง นา จึงเป็นทางรอดหนึ่งที่ได้ให้ความรู้ ให้การศึกษา ทางด้าน ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางอากาศบริสุทธิ์ ความมั่นคงทางน้ำที่ไม่ขาดแคลน ความมั่นคงทางด้านพลังงานบริสุทธิ์ และที่สำคัญคือความมั่นคงทางสังคมครอบครัว

 

 

Leave a Reply