กลุ่มชาวพุทธยื่นร่างกฎหมายเรียกร้อง “ความเท่าเทียมด้านศาสนา”

 วันนี้ (20 ก.พ.63) ที่อาคารรัฐสภา  ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานเครือข่าย ชมรมรวมใจภักดิ์ พร้อมคณะชาวพุทธได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญและการแก้ไขปัญหาพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน  โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.พุทธศาสนา จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. ร่าง พ.ร.บ.การบริหารองค์กรพุทธศาสนา

  2. ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย

  3. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการสังเวชนียสถาน

ในหนังสือระบุว่า จากหลักความเสมอภาคนี้ ได้มีความเหลื่อมล้ำของ พ.ร.บ.ของศาสนาอื่น ที่มีอยู่แต่ไม่มีในพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น

  1. พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540

  2. พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

  3. พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2559

        โดยมีนายสุชาติ  อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ  โฆษกคณะ กมธ. และคณะ รับยื่นหนังสือ

      ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์ และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

     น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ในฐานะโฆษกคณะ กมธ. กล่าวภายหลัง รับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ กมธ. ในสัปดาห์หน้า

**************

ภาพ/ข่าว : รัฐสภา

Leave a Reply