สำนักนครรัฐวาติกันส่งสาส์นร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sakon Nakhon ความว่า วันนี้(15พ.ค.) เวลา 14.30 น. คณะตัวแทน “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อัครมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ได้นำสาส์นวันวิสาขบูชา “สมณสภาเพื่อเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันติ สำนักนครรัฐวาติกัน แด่พี่น้องศาสนิกชนชาวพุทธ โอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา” ซึ่งได้แสดงปฏิสัมพันธ์มิตรไมตรีระหว่างกันและกันเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งสาส์นดังกล่าวความว่า

 

Leave a Reply