เครือข่ายรักษ์ธรรมชาติปรางค์กู่ร่วมปลูกป่า ถวายเป็นพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายรักษ์ธรรมชาติ นำโดยนางกฤษฏาวัลย์ สุริยุทธ ลูกสาวของร้อยตรีวิชัย สุริยุทธ ได้พาเครือข่ายกว่า 100 คน มาร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

นางกฤษณาวัลย์ กล่าวว่า พ่อหมวดวิชัย สุริยุทธ ได้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยแรงแรงใจในการกระตุ้นให้ลูกหลานอำเภอปรางค์กู่ได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ โดยทำโครงการพืชสวนนาป่าคันนาทองคำ และอีสานบ้านแตก จนทำให้พื้นที่อำเภอปรางค์กู่มีป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความอุดมสมบูรณ์

พระโตชินะ ยโสธโร เจ้าหน้าที่หลักสูตรสันติศึกษา ที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล กล่าวว่า ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้กำเนิดพุทธภาวะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนอาศัยป่าเป็นพื้นที่ในการเข้าถึงความจริงสูงสุด การที่หลักสูตรสันติศึกษา ได้พัฒนาโครงการและพากันปลูกป่าในพื้นที่กว่า 30,000 ต้น ก็มุ่งให้ป่าเป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมของผู้คนทั่วไป

Leave a Reply