วัดพระธรรมกายทวีปยุโรปจัดอุปสมบทนานาชาติ 9 ประเทศ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

วัดพระธรรมกายทวีปยุโรปจัดอุปสมบทนานาชาติ 9 ประเทศ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ที่อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ราชอาณาจักรเบลเยียม นาคธรรมทายาทในทวีปยุโรป จำนวน 15 รูป จาก 9 ประเทศได้แก่เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, นอร์เวย์, อังกฤษ, ออสเตรีย, เบลเยียม และไทย เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

ภาคเช้า เป็นพิธีเวียนประทักษิณ ขอขมา และมอบผ้าไตรจากผู้ปกครองของนาคธรรมทายาทจากประเทศต่างๆ กว่า 200 ท่าน จากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชา ขอสรณคมน์ คล้องอังสะและรับศีลเมื่อรับศีลแล้วนาคธรรมทายาทได้แปรแถวออกมารับบาตรจากผู้ปกครอง ภาคบ่าย เป็นพิธีอุปสมบท ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า เมื่อการอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้ว พระเดชพระคุณพระศรีพัชโรดมได้นำคณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานน้อมถวายพระราชกุศลอันเกิดจากการอุปสมบทกุลบุตรในครั้งนี้แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ด้าน พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9, ดร. เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้กุลบุตรชาวยุโรปได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น ผ่านการประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย และข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ของพระภิกษุ ตลอดจนได้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรม และเป็นการสร้างศาสนทายาท อันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปอีกด้วย

Leave a Reply