วัดพระธรรมกายเข้มป้องไวรัสโคโรนา งานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้

วัดพระธรรมกายเชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้ พร้อมเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนาแก่ผู้มาร่วมงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมงานบุญมาฆบูชานานาชาติระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยวันที่ 8 ก.พ..63 ภาคเช้าตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป ภาคสายปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ ภาคบ่ายเป็นพิธีพิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38, พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 14 ภาคค่ำเป็นพิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีปนับแสนดวงถวายเป็นพุทธบูชา พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร ชิตัง เม ครบ 2,121,001,250 จบ ส่วนวันที่ 9 ก.พ. 63 เป็นการสัมมนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสร้างสันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ในเทศกาลมาฆบูชา และ ครบรอบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวอีกว่า ทางวัดได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามจุดต่างๆพร้อมมีขวดแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศ ทางวัดได้มีการคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วย แจกเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาล กรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะมอบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรม

“ทุกท่านสามารถป้องกันตนเองได้โดย 1.สวมหน้ากากอนามัย 2. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 3.หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก 4.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสัมผัสสัตว์ป่วย 5.รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ 6.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 7. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ป่วย 8.ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

Leave a Reply