เลขาธิการสกศ.เข้าสักการะมุทิตาจิตรองอธิการบดี’มจร’

972 Views

วันที่ 31 ก.ค.2562 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ(สกศ.) พร้อมคณะเข้าสักการะมุทิตาจิตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระเทพเวที”

Leave a Reply