โลกเปลี่ยนทิศ!พระพุทธศาสนา กำลังแบ่งบานในโลกตะวันตก

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เปิดเผยว่าระว่างที่อาตมาจำวัตรอยู่รู้สึกมีแสงสว่างเหมือนกลางวันจึงลุกขึ้นมาดูมองเห็นพระจันทร์จากหน้าต่างสว่างมาก และเป็นรูปทรงกลด ขนะเดียวกันแถบสวีเดนก็มีแสงเหนือทาบผ่าน เป็นทางยาวหลายประเทศสวีเดน นอเวย์และฟินเเลนด์. น่าจะเป็นสัญญาณบอกว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนเปลงหลายอย่าง จึงขอชวนให้ทุกคนปฏิบัติธรรมมากๆ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านจัดโครงการวิปัสสนาแสงเหนือ การทำความดีถึงไม่มีใครเห็น ตัวเราก็เห็นเอง

 

 

Leave a Reply