แผ่นดินธรรมขึ้นเหนือ ชวนอดีตนักบิณฑ์ แทนคุณข้าวก้นบาตร

พรรคแผ่นดินธรรมขึ้นเหนือ กราบพระแจงภารกิจ เชิญชวนอดีตนักบิณฑ์ แทนคุณข้าวก้นบาตร ศรีสะเกษปั่นจักรยานสะท้อนวิถีชีวิตชนบท

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม ได้เป็นประธานประชุมเตรียมการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยก่อนหน้านี้ได้เข้านมัสการพระครูสุคันธสีลคุณ เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ ที่วัดสามพวง โดยกล่าวว่า ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการให้พระช่วยหาเสียงให้เป็นแต่เพียงต้องการให้พระได้เข้าใจในพันธกิจของพรรคจะทำอะไรเพื่อพระพุทธศาสนา เพราะพรรคแผ่นดินธรรมเป็นพรรคใหม่อาจยังไม่ทราบชัดเจนถึงความเป็นมา โดยเฉพาะสโลแกนที่ว่า “ศีลธรรมนำชาติ”

“พร้อมกันนี้พรรคแผ่นดินธรรมขอเชิญเหล่าอดีตนักบิณฑ์ มาร่วมกันปฏิบัติการให้ชาวโลกได้รู้ว่าลูกชาวไร่ ชาวนาที่แสนยากจนข้นแค้น ขอตอบแทนคุณข้าวก้นบาตรด้วยการตั้งพรรคแผ่นดินธรรม พรรคชาวพุทธ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเรามีการพัฒนาให้มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกัน ให้สมกับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา” เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม กล่าวและว่า

สำหรับตนนั้นมีหลายบทบาท หลายหน้าที่ หลายคนรู้จักตน ได้สัมผัสเป็นที่รู้จักและคุ้นเลย และนำมาสู่การเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กคงไม่พ้นจากหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับทางด้านพระพุทธศาสนา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ การทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา ผมตั้งใจและทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ

“ทั้งชีวิตของผมที่มีมาได้จนทุกวันนี้เพราะอานิสงส์แห่งข้าวก้นบาตร เพราะพระพุทธศาสนาได้อาศัยความอุ้มชูของพี่น้องชาวพุทธ คุณธรรมที่ผมได้ยึดถือประจำใจเสมอมานั้นคือ ความกตัญญูกตเวที พระพุทธศาสนา หรือเพื่อความเข้าใจง่ายๆ ก็คือวัดเป็นสิ่งที่มีพระคุณกับผม ๆ ได้ระลึกถึงและได้หาโอกาสตอบแทนคุณทุกครั้ง ที่มีโอกาส ท่านครับแม้จะตอบแทนด้านต่างๆ ที่กล่าวมา ก็ยังไม่เพียงพอในการที่จะทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และยั่งยืน การตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนานั้นมีหลายวิธี หลายบทบาทหลายรูปแบบตามแต่จะคิดกัน” นายพลากร กล่าวและว่า

จึงขอเลือกแนวทางที่จะตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนา โดยการอาสาเข้าไปทำหน้าที่ ปกป้อง คุ้มครอง และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ในสภาผู้แทนราษฎร์ คณะของผมทั้งหมดได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองของชาวพุทธขึ้นมา ชื่อพรรค”แผ่นดินธรรม” คณะก่อตั้งพรรคเกือบทั้งหมดเป็นผู้ได้ดีเพราะข้าวก้นบาตร พรรคแผ่นดินธรรม จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือการตอบแทนคุณของข้าวก้นบาตร

ขณะความเคลื่อนไหวทางมหาสารคามนางอรุณลักษณ์ สมบัติชัยแสง ที่ปรึกษาพรรคแผ่นดินธรรม ได้ประชุมพบปะชาวบ้านลาดพัฒนา ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมกับเปิดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคแผ่นดินธรรม จำนวน 3 คน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 5 เขต จากปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมา พบว่าฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งน้ำแห้ง ทำให้ทำการเกษตรไม่ได้ ผลผลิตไม่ดี หากช่วยจัดการเรื่องระบบน้ำเพื่อการเกษตรได้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมาก ส่วนเรื่องพระพุทธศาสนา ความรัก ความศรัทธาและหวงแหนในมรดกพุทธธรรมนั้นมิอาจที่ใครจะมาแยกได้ ในการนี้ ดร.อดิศร หนันคำจร โฆษกพรรคแผ่นดินธรรม และนายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์ ได้เข้าร่วมประชุมตั้งตัวแทนพรรคแผ่นดินธรรมจังหวัดมหาสารคามด้วย

ส่วนทางจังหวัดศรีสะเกษได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแบบพอเพียงใช้จักรยานเข้าถึงบ้านทุกหลังซึ่งเป็นการประหยัดและได้ออกกำลังกายไปในตัว ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคแผ่นดินธรรม เปิดเผยว่า ได้สำรวจดูแต่ละหมู่บ้านสภาพแวดล้อมของชาวบ้านชาวนาได้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนบางคนก็จนมากไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีจะกินอดมื้อกินมื้อพอหาเช้ากินค่ำเห็นแล้วก็สงสารอยากช่วยเหลือครอบครัวที่ยังขาดแคลน

 

Leave a Reply