ยอดทะลุกว่า 122 ล้านเข้าชมกว่า 3 หมื่น มท.เปิดวันแรก OTOP City Happy Market 2018

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 15.00 น. นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน เปิดงาน OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุธี กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มีความภาคภูมิใจการจัดงานครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การจัดงานครั้งนี้ เกิดจากงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ส่งมอบความสุข 10 ประเภท ที่สนองนโยบายรัฐบาลอย่างชัดเจน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ OTOP และประชาชน อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ทั้งนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานอย่างสมบูรณ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะ “ประชารัฐ” สอดคล้องกับการพัฒนาระดับพื้นที่ เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน และมุ่งหวังว่าจะทำให้ประชาชนมีความสุข และสามารถสร้างรายได้ไปยังพื้นที่อีกด้วย

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงาน เป็นจำนวนมาก สามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้มีความเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้น และจากการดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา OTOP สามารถสร้างรายได้ 1.9 แสนล้านบาท ซึ่งเกิดจากการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในรูปแบบต่างๆ และในปี 2562 นี้ ขอฝากภาคีเครือข่ายร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่้อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และชุมชน

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP City Happy Market 2018 : ตลาดแห่งความสุข เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ ที่มีความพิเศษและมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้รวม 10 ความสุขไว้มอบให้กับคนไทยและผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.สุข OTOP ระดับนานาชาติ 2.สุขจากชุมชนท่องเที่ยว 3.สุขสันต์ของขวัญ OTOP 4.สุขจากตลาดประชารัฐทั่วไทย 5.สุขสากล 6.สุขใหญ่จากชุมชน 7.สุขอิ่มอร่อย 8.สุขจากใจร่วมมือพัฒนา 9.ชุมชนบนปลายนิ้วและ 10.สุข Otop ช้อปช่วยชาติ ซึ่งนับเป็นการสร้างความสุขให้กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ชุมชน ผู้บริโภค ตลอดจนหน่วยงานภาคีต่างๆ รวมทั้งยังได้ร่วมขานรับนโยบายช้อปช่วยชาติของรัฐบาล โดยผู้ซื้อสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย และในวันแรก ของการจัดงาน ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก จากพี่น้องประชาชน ที่เข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานแล้วกว่า 3 หมื่นคน มียอดจำหน่ายกว่า 122 ล้านบาท

อธิบดีพช. กล่าวว่า ขอเชิญชวนร่วมชม ช้อป ชิม ในงาน OTOP City Happy Market 2018 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาคนไทย เป็นของขวัญของฝาก และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดรับตามนโยบายของรัฐบาล

Leave a Reply