กมธ.การศาสนาฯสภาฯจี้”พศ.-ก.คลัง”แจง ปมอัตราเงินเดือนบุคลากรครูตามพรบ.พระปริยัติธรรมกว่า 4 พันตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นหนังสือสอบถามความคืบหน้ากรณีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 จากพระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีโปวิทยานุสรณ์ และตัวแทนผู้บริหาร/ครูสำนักเขตพระปริยัติธรรมเขต 2 ภาคใต้ ซึ่งขอให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ติดตามถึง จศป.ที่ต้องได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายดังกล่าว แต่พบว่ายังมีประเด็นเรื่องของอัตราเงินเดือนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ จึงขอให้คณะกรรมาธิการเร่งรัดการดำเนินการให้ทันต่อการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้วย

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีด้วยกัน 4 โรงเรียน มีการเรียนการสอน เหมือนกันกับโรงเรียนทั่วไป 8 กลุ่มสาระวิชา เสริมด้วยวิชาภาษาบาลี ธรรมศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาเท่าเทียมกัน ผมทราบปัญหา ดีของการบริหารสถานศึกษา ติดตามมาตลอดจาก มี พรบ.พระปริยัติธรรม2562 ถึงปัจจุบันยังไม่คืบหน้าจึงประสานให้ตัวแทนเข้าพบ มธ.การศาสนาฯ ช่วยผลัดกันตามระเบียบราชการต่อไป

ด้านนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติการใช้เงิน อัตราเงินเดือนของบุคลากร คุณครู โรงเรียนปริยัติธรรมทั่วประเทศ จำนวนกว่า 600 โรงเรียน และบุคลากรครูกว่า 4,000 ตำแหน่งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ประเด็นที่ชะงักอยู่คือ เรื่องของอัตราเงินเดือนติดอยู่สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะได้ประสานไปยังสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าหารือและเร่งรัดเรื่องดังกล่าวต่อไป

Leave a Reply