นักเรียนกลุ่ม  “ลูกพระพุทธเจ้า” เรียนเข้มกับติวเตอร์ชื่อดัง พิชิตเข้า “มหาวิทยาลัย”

วันที่  20  กรกฎาคม 2566  เวลา 08.30  – 15.00  น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง  ในพระราชูปถัมภ์ฯ  กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้จัดโครงการ “ติวฟิต พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน”  เตรียมความพร้อม และวางแผนการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

บรรยายพิเศษ โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะ ประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  พร้อมกับเรียนติวพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ TGAT  เตรียมพิชิต  A-Level   กับ อาจารย์ทีวี จูเนียร์ วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของบริษัท  ซีเอ็ด บุ๊ค

โดยเรียนร่วมกันที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ เรียนร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27  โรงเรียน

Leave a Reply