“ทหารพรานใต้” จัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 19 ก.ค. 64  ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทหารพราน48 ร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ร่วมกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาพระภิกษุมาจำพรรษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อสามารถประกอบพิธีกรรมตามประเพณี ดำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับชุมชนไทยโดยหน่วยได้จัดกำลังพลที่มีความพร้อมใจ และมีความต้องการที่จะอุปสมบท เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย จำนวน 5 นาย โดยได้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

      อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและพุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาและรับการอบรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ ที่สำคัญบวชฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยมีกำหนดการตามลำดับดังนี้ คือเริ่มรับสมัครและจากนั้นฝึกซ้อมท่องขานนาค, ซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท พิธีปลงผมนาค อาบน้ำนาค ทำขวัญนาค พิธีแห่นาค พิธีบรรพชานาคหมู่ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีอุปสมบท ซึ่งในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ มีการฝึกการสวดมนต์ เจริญสมาธิ การประพฤติปฏิบัติและเรียนรู้จากคณะสงฆ์ที่จะมีการจัดกำหนดการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมอย่างเข้าใจ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

Leave a Reply