“มจร”เข้มป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด กระตุ้นหัวหน้าทุกส่วนงานร่วมมือ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2564 พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้มีหนังสือถึงหัวหน้าทุกส่วนงาน เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความว่า

Leave a Reply