“มจร” จัดตั้งโรงทานทุกภาคช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด-19

วันที่ 24 พ.ค. 64 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยได้ระดมเครื่องอุปโภค บริโภคและปัจจัยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานในทุกภูมิภาค 6 แห่งประกอบด้วย

         1.ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

        2.ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

        3.ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

        4.ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดตั้งครัวอาหารในพื้นที่วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดมหาจุฬาฯ ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับการบริการเรื่องอาหารนั้นจะเน้นไปที่ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชนทั่วไปที่ได้รับเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
สำหรับผู้คนที่มาช่วยทำครัวนั้นจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในฝ่ายคฤหัสถ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งชาวบ้านอาสาสมัครด้วย

       สำหรับการบริการนั้นทางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จะได้นำเอาไปมอบให้ถึงที่ โดยจะเน้นอาหารที่เสิร์ฟร้อน ๆ สด ๆและสะอาดโดยเฉพาะการนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม เป็นพิเศษนั้นเพื่อจะได้เป็นขัวญและกำลังใจของผู้ที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะประเทศชาติลำบากเช่นนี้
เบื้องต้นในทุกโรงครัวจะได้รับข้าวสาร อาหารแห้งแห่งละไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน พร้อมกับเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย และสำหรับโรงครัวทุกแห่งจะเปิดช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์การแผ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

   ในวันที่  27 พค.นี้จะมีพิธีรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปพร้อมทั้งปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้โรงทานทั้ง 5 แห่งในภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือจนถึงที่โดยมี พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คฤหัสถ์ที่มาร่วมประกอบด้วย ดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณไชยา มิตรไชย เป็นต้น
ในภาวะบ้านเมืองเดือดร้อนมหาจุฬาฯ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

Leave a Reply