“สมฤทธิ์” ถาม คณะสงฆ์เอา “พระพุทธเจ้า” ไว้ที่ไหน??

วันที่ 9 พ.ค.65  เฟชบุ๊ค อ.สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ได้โพสต์ถามว่า เอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ไหน?  เวลาเกิดอธิกรณ์คือปัญหากับพระสงฆ์  ทำไมคณะสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามพระวินัย  ทำไมต้องปฏิบัติตามกระแสโลก หรือไม่ก็กฏอื่นที่นอกเหนือพระวินัย

อย่างกรณีล่าสุด เจ้าอาวาสกินหมูกะทะตอนเย็นและดื่มเหล้า ตามที่พระวินัยบัญญัติความผิดระดับนี้ไม่ถึงขั้นถูกสึก แล้วทำไมไปสึกเขา?  คำถามนี้ยังไร้คำตอบจากคณะสงฆ์

และเชื่อว่าคณะสงฆ์ก็ไม่อยากจะตอบ และสำคัญเจ้าอาวาสท่านนั้นไร้ยศไร้ศักดิ์ ไร้อำนาจและไร้ผลประโยชน์ จึงง่ายที่จะไปสึกเขา  เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า คณะสงฆ์ไทยคือกลุ่มการเมือง

และกลุ่มผลประโยชน์ ที่สร้างกฎระเบียบของตนดังพรบ.คณะสงฆ์ หรือไม่ก็วัตรปฏิบัติแบบไทยๆดังกรณีนี้ ดังนั้นเลิกอ้างเสียทีว่า

“ปกป้องพระพุทธศาสนาและศีลธรรมอันดี” เพราะถ้าคุณจะปกป้องพระพุทธศาสนา คุณต้องปกป้องพระธรรมวินัย ไม่ใช่เพิกเฉยต่อพระธรรมวินัยเช่นนี้

 

 

Leave a Reply