‘รองอธิการบดี มจร’ปรารภธรรมแก่นิสิตม.พระพุทธศาสนาเวียดนาม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ส.ค.2562 ตามเวลาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ปรารภธรรมแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม และกล่าวแสดงความยินดีกับ Ven. Dr. Thich Nhat Tu รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม ในโอกาสที่ได้รับประทานรางวัลพระปฐมเจดีย์ทอง ด้านการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูโสภณพุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผอ.สํานักทะเบียนและวัดผล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ร่วมงานพิธี

Leave a Reply