“มจร”วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆษร่วมกับวัดมหาสวัสดิ์ฯนครปฐมมอบสิ่งของผู้ประสบภัยโควิด-19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจา) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม ร่วมกับวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่มอบหมายให้วัดที่มีศักยภาพตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ทำพิธีมอบข้าวอาหารแห้งแก่ประชาชนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ จังหวัดนครปฐม โดยมีพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นประธาน

ในการนี้มีพระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่1, องพจนกรโกศล ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ร่วมในกิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ด้วย

ขณะเดียวกันศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ประจำแขวงอรุณอมรินทร์ ณ วัดนายโรง ได้ตั้งโรงทาน เพื่อจัดทำอาหาร ถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุ สามเณร ภายในวัด คณะจิตอาสา และแจกจ่ายประชาชนในชุมชน และทั่วไป โดยแจกข้าวกล่อง ทุกวันจนกว่า เหตุการณ์จะเป็นปกติ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคทุนทรัพย์ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยได้ที่วัดนายโรง หรือร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการกุศลวัดนายโรง เลขที่ 031-0-805848 ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 02-434-9119 , 063-656-2256

Leave a Reply