ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์ เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน


‘เจ้าคุณสวีเดน’ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมที่จัดประชุมสันติภาพโลกปี 2019 ที่สวีเดน เผยยกสติเป็นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ในฐานะประธานจัดการประชุมสันติภาพโลก2019/2562 ที่ประเทศสวีเดน ได้นำคณะกรรมการจัดงานสันติภาพโลก 2019 ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดประชุมที่สตอกโฮล์ม ชิตี้ฮอล โดยมีเจ้าหน้าที่ของสตอกโฮล์มพาเข้าชมและบรรยายสรุปในห้องต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบลของทุกๆ ปี

ปีนี้คณะกรรมการจัดการประชุมได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30  เดือนมิถุนายน 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอล ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมที่เดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา ในห้องประชุมใหญ่จะสามารถจุคนได้ทั้งหมดประมาณ 1,200 คน โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 500 คน และจากประเทศสวีเดน 500 คน จากประเทศไทย 100 คน และสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ 100 คน

ในการจัดงานปีนี้จะมีหัวข้อพิเศษในอภิปรายร่วมคือ แนวทางการพัฒนาสัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืนด้วยสติ โดยจะมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา คณะจะพักโรงแรม Mariott stockholm 2 คืน และคณะทั้งหมดจากต่างประเทศจะเดินทางทัศนศึกษา ทัวร์เมืองมรดกโลก ทาลิน ประเทศเอสโตเนีย ด้วยเรือซิลย่าไลน์ เป็นเวลา 2 วันสองคืน

คณะกรรมการจัดประชุมสรุปการหนดการและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล Stockholm Worldpeace Awards2019 จากทั่วโลกภายในเดือนมีนาคมนี้ และจะประกาศรายชื่อในเดือนเมษายน ท่านที่สนใจส่งประวัติและพลงานได้ทั้งไทยและอังกฤษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวด้วยว่า และเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มและกงสุลได้เดินทางมาปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเพราะบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมนี้ด้วย จึงได้รายงานเรื่องการจัดประชุมสันติภาพโลกและเรียนเชิญเอกอัครราชทูตและคณะจากประเทศไทยแลนด์ร่วมจัดงานและร่วมสนุนงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วย

“หลังจากหารือเรียบร้อยแล้วเอกอัครราชทูตจึงได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกปริญญาเอก ในการทำวิจัยดุษฏีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตากหลักปฏิสัมภิทา 4 ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป” ซึ่งได้ผ่านกระบวนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากเข้าเล่มสมบูรณ์ ก็จะเข้ารับการประสาทปริญญาดุษฏีบัณฑิต ในเดือนพฤษภาคมนี้”พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า

สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดน ติดต่อข้อมูลและขอร่วมเข้าประชุมได้ที่อาตมาและติดต่อทางอีกเมล์ [email protected] และไลน์ abc2561 หรือโทรศัพท์( 0046) 738268999

Leave a Reply