เปิดแฟ้มมติ มส. และ รายชื่อแต่งตั้งที่ปรึกษา!! กรณีกาฬสินธุ์และปทุมธานี นักวิชาการคิดอย่างไร??

วันที่ ๑ ก.พ. ู๖๕ วานนี้ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนีเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม

   ๑. พิจารณาแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

   ๒. เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

   ๓. แต่งตั้งพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ๔. ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๓ จังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ ๑๔ และจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๓๓

   ๕. การขอยุบเลิกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ ๘

    ๖. ขอความเห็นชอบบูรณปฏิสังขรณ์วัดกู่เสี้ยว (ร้าง) จังหวัดน่าน ก่อนดำเนินการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

    ๗. ถวายหนังสือนิบาตชาดก (ฉบับภาษาบาลี) แด่กรรมการมหาเถรสมาคม

    ๘. รายงานจำนวนวัดไทยในต่างประเทศ (มหานิกาย) ประจำปี ๒๕๖๔

    ๙. การจัดการศาสนสมบัติ พิจารณาการขอกันเขตจัดประโยชน์และขอเช่าที่ดินที่ตั้งวัด จำนวน ๒ วัด

สำหรับการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวานนี้ ได้มีมติแต่งตั้ง พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙, พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓”

แต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒”

และได้แต่งตั้ง พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม  ให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม”

สำหรับ “พระราชปริยัติสุนทร” เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๕ ที่ประชุม มส.มีมติปลดฟ้าผ่า ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมกับได้มีคำสั่งแต่งตั้ง พระราชภาวนาภิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธร ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา แทน ซึ่งการปลดครั้งนั้น เป็นการปลดพร้อมกับ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) เจ้าคณะ จ.ปทุมธานี และ พระเทพสารเมธี รี (บัวศรี ชุตินธโร) ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ด้วย

“แหล่งข่าว” นักวิชาการด้านพุทธศาสนา ท่านหนึ่งเปิดเผยว่า ความจริงหากมหาเถรสมาคมทำแบบนี้ตั้งแต่แรก พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์คงไม่บอบซ้ำก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธามากเท่านี้

“การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งหน้าคงต้องติดตามว่า เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี จะเสนอ พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหรือรองเจ้าคณะภาค 1 หรือไม่ แต่หากให้สง่างามต้อง “รองเจ้าคณะภาค 1 หรือไม่ก็ต้องที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1″ เพราะพระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นพระทำงานสนองงานคณะสงฆ์ได้ดียิ่ง ส่วนเรื่องที่เกี่ยวพันกับวัดใหญ่อย่างวัดธรรมกาย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะวัดธรรมกายอยู่ในจังหวัดของท่าน จะไปทอดทิ้งได้อย่างไร และที่สำคัญวัดธรรมกายคือวัดของคณะสงฆ์ไทยเหมือนกัน แต่ที่หนักใจกว่าคือ กรณีเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนนี้ สมเด็จพระวันรัต ท่านอาพาธ อยู่โรงพยาบาล  คณะสงฆ์ธรรมยุตจะหาทางออกอย่างไร หากจะเดินรอยตามแก้ปัญหาเหมือนมหานิกาย คงไม่จบง่าย ๆ เพราะทางคณะสงฆ์ธรรมยุติท่านไม่เอา พระครูเล็ก หรือ พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่..

ภาพ – ข้อมูล : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply