ส่อง!!ค่าใช้จ่ายฌาปนสถาน ทอ.ใน “วัดพระศรีมหาธาตุ” พร้อมอ่านคำสัมภาษณ์พระเลขานุการวัด

            ‘วัดพระศรีฯ’ หวั่นเกิดความเข้าใจผิด ตั้ง ‘กรรมการสงฆ์’ ดูแลคดีพิพาทสุสานฯ ชี้วัดเพียงต้องการทราบกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นของใครเท่านั้น ไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง ระบุยินดีพูดคุย ‘กรมธนารักษ์-ทอ.’ ขณะที่ ทอ.ยืนยันค่าใช้จ่ายจัดงานศพ ‘ฌาปนสถาน’ กองทัพอากาศ ไม่แพง..” 

         ในขณะที่ พระมหาจามร พรหมจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

         “ทางวัดไม่ได้เข้ารับรู้ว่ากองทัพอากาศจัดการสุสานและฌาปนกิจสถานอย่างไร และไม่เคยมีการรายงานทางวัดทราบ ทางวัดมีหน้าที่จัดส่งพระเณรไปสวดไปฉันอาหารตามที่มีการนิมนต์ไปเท่านั้น แต่สุดท้ายแล้วหากกรรมสิทธิ์ที่ดินสุสานฯกลับมาเป็นของวัด ทางวัดก็จะให้กองทัพอากาศบริหารจัดการเหมือนเดิม แต่จะมีการเข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ..”

………………..

วันที่ 14 มิ.ย. 64 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มถุนายน ที่ผ่านมา  สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้เสนอข่าวกรณีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกับกองทัพอากาศ ที่มีข้อพิพาทสุสานกันอยู่ รายละเอียดเว็บไซต์ข่าวศาสนาศิลปวัฒนธรรม “thebuddh.com” ขอนำมาเผยแพร่ต่อ ดังนี้

สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 321/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1037/2558 ลงวันที่ 29 มี.ค.2564 ให้เพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ กท.1436 ที่ให้กองทัพอากาศใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณสุสานและฌาปนกิจสถาน เนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ ในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และต่อมากรมธนารักษ์ ยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น

ล่าสุด พระมหาจามร พรหมจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในฐานะตัวแทนของวัด ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงคดีดังกล่าวว่า มูลเหตุในคดีนี้ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่ทางวัดต้องการทราบเหตุผลที่แท้จริงว่า ที่ดินสุสานและฌาปนกิจสถาน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์ หรือเป็นที่ธรณีสงฆ์ ทั้งนี้ หากศาลมีคำตัดสินใดๆออกมา วัดพร้อมปฏิบัติตาม

“ทางวัดต้องการทราบกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นของใคร เพราะก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์ได้นำที่ดินไปจดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และแม้ว่าที่ผ่านมาศาลปกครองกลางจะมีคำตัดสินออกมา แต่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด” พระมหาจามรกล่าว และว่า เดิมที่ดินสุสานและฌาปนกิจสถานแห่งนี้ กระทรวงกลาโหมได้ถวายให้กับวัดพระศรีมหาธาตุฯผ่านกรมศาสนาแล้ว และวัดพระศรีมหาธาตุฯให้กองทัพอากาศเช่าใช้พื้นที่มาโดยตลอด

@ตั้ง ‘กรรมการสงฆ์’ ดูแลคดีสุสานหวั่นมีการเข้าใจผิด

พระมหาจามร กล่าวว่า ทางวัดปรับกระบวนการการทำงานในการจัดการคดีพิพาทที่ดินสุสานและฌาปนกิจสถานใหม่ จากเดิมที่ให้ไวยาวัจกรและทนายดูแลไปเลย โดยขณะนี้มีการแต่งตั้งกรรมการสงฆ์ของวัดเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันหรือความขัดแย้งกัน โดยกรรมการสงฆ์ยินดีพูดคุยกับกรมธนารักษ์และกองทัพอากาศ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อเข้ามา ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทั้ง 2 หน่วยงาน ยังไม่ทราบว่ามีกรรมการสงฆ์ชุดนี้อยู่

“การจะทำอะไรก็แล้วแต่ ทั้งการยื่นฟ้องหรือการยื่นอุทธรณ์ ทนายต้องเอาสำนวน และประเด็นทุกประเด็น ต้องเสนอกรรมการสงฆ์ของวัดพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกัน เพราะบางเรื่องที่สื่อออกไป มันเป็นไปในทางลบ และทางวัดพร้อมยินดีพูดคุยกัน โดยนโยบายของหลวงพ่อ (เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ) ท่านบอกว่า ต้องการอยู่ร่วมกันสังคมโดยรอบด้วยสันติ มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆพูดคุยกัน เพราะสุสานกับวัดแยกกันไม่ได้” พระมหาจามรกล่าว

พระมหาจามร ย้ำว่า “หลวงพ่อ (เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ) ท่านบอกว่า วัดกับกองทัพอากาศอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาตลอด ก็ไม่อยากให้มีประเด็นอะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน…คนมองได้สองด้าน ด้านหนึ่ง คือ มองกองทัพในด้านลบเลย ซึ่งเราไม่ได้มีอะไรกับกองทัพ อยากให้มองในลักษณะว่า เหมือนคนไม่เข้าใจกันและไม่ยอมพูดคุยกัน”

@แจงคนเข้าใจผิด ‘วัดพระศรีฯ’ ยันวัดไม่ได้บริหารฌาปนสถาน

พระมหาจามร กล่าวถึงการบริหารจัดการสุสานและฌาปนกิจสถานภายในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯ ว่า ทางวัดไม่ได้เข้ารับรู้ว่ากองทัพอากาศจัดการสุสานและฌาปนกิจสถานอย่างไร และไม่เคยมีการรายงานทางวัดทราบ ทางวัดมีหน้าที่จัดส่งพระเณรไปสวดไปฉันอาหารตามที่มีการนิมนต์ไปเท่านั้น แต่สุดท้ายแล้วหากกรรมสิทธิ์ที่ดินสุสานฯกลับมาเป็นของวัด ทางวัดก็จะให้กองทัพอากาศบริหารจัดการเหมือนเดิม แต่จะมีการเข้าไปกำกับดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจ

“จริงๆแล้ว อาตมาว่ามันหาทางออกร่วมกันได้ เพราะต้องเอื้อเฟ้อกันตลอด แต่ตอนนี้อย่าลืมว่า เวลานี้สังคมมองว่า (ฌาปนกิจสถาน) เป็นของวัด ไม่ได้มองว่าเป็นฌาปนกิจสถานกองทัพอากาศ มองว่าเป็นฌาปนกิจสถานวัดพระศรีฯ บอกว่าแพง ๆ บอกว่าวัดพระศรีฯเก็บแพง นี่ทางวัดรับข่าวมาจากสังคมแบบนี้ คนข้างนอกเข้าใจแบบนี้…สังคมถามว่าเยอะว่าทำไมถึงแพง เราก็ตอบไม่ได้ เพราะวัดไม่ได้บริหาร” พระมหาจามร กล่าว

@กองทัพอากาศยันค่าใช้จ่ายฌาปนกิจสถานไม่แพง

สำนักข่าวอิศราสอบถามไปยังสำนักงานฌาปนสถาน กองทัพอากาศ ถึงกรณีที่มีการระบุว่าค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตของฌาปนสถาน ภายในบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯ มีราคาแพงติด 1 ใน 3 ของการฌาปนกิจศพที่ขึ้นชื่อว่าแพง ซึ่งได้รับคำตอบจากหัวหน้าแผนกของสำนักงานฌาปนสถาน ทอ. ว่า ที่บอกว่าค่าใช้จ่ายในการฌาปนสถานของ ทอ. แพงนั้น ไม่เป็นความจริง และราคาค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็นไปตามราคามาตรฐานของวัดในกรุงเทพฯ

“เรื่องนี้โฆษกกองทัพอากาศได้แถลงชี้แจงไปแล้ว ทางเราเป็นหน่วยปฏิบัติ ไม่สามารถให้ข่าวได้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่บอกว่าแพง ไปเอามาจากไหน ตอนนี้ผมให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ แต่ยืนยันว่า ของเราไม่แพง เราดูจากวัดอื่นๆ หรือแม้แต่ฝั่งวัดพระศรีฯเองก็มีศาลาที่ให้บริการอยู่ ราคาก็ไม่ต่างกัน และราคาที่ ทอ. กำหนดเป็นมาตรฐานของวัดในกรุงเทพอยู่แล้ว” หัวหน้าแผนกสำนักงานฌาปนสถาน ทอ.กล่าวกับสำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของฌาปนสถาน กองทัพอากาศ ภายในวัดพระศรีมหาธาตุฯนั้น จะมีราคาไว้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับศาลาที่ตั้งศพและประเภทบุคคล เช่น หากเป็นบุคคลทั่วไป ตั้งศพที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่วันละ 8,000 บาท แต่หากเป็นศาลา 1 และศาลา 14 ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่วันละ 3,500 บาท และหากตั้งศพในศาลาปรับอากาศ (2-13 และ15-18) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ 3,000 บาท

ส่วนกรณีเป็นครอบครัวทหารอากาศ (ประจำการ) หากตั้งศพที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่วันละ 6,000 บาท แต่หากเป็นศาลา 1 และศาลา 14 ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่วันละ 2,000 บาท และหากตั้งศพในศาลาปรับอากาศ (2-13 และ15-18) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ 1,500 บาท

สำหรับค่าน้ำมันเผา บุคคลทั่วไป 4,000 บาท ,ครอบครัว ทอ. (ประจำการ) 2,500 บาท ข้าราชการ ทอ. (ประจำการ) 2,300 บาท และสมาชิกฌาปนกิจ ทอ. 2,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าศาลารับรองแขก (วันเผา) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำศาลา ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำวันเผา ค่าบำรุงศาลา งานทำบุญเลี้ยงพระ ค่าบำรุงการฝากศพที่สุสาน ค่าบำรุงรถยนต์รับศพ ค่าบำรุงของถวายพระ ค่าดอกไม้จันทน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ชุดเครื่องรดน้ำ ชุดรดน้ำศพ ชุดเก็บอัฐิ และค่าบำรุงฌาปนสถาน เป็นต้น นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ทอ. ยังมีบริการอื่น เช่น อาหารว่าง อาหารธรรมดา อาหารพิเศษ และน้ำดื่ม

rtaf 12 06 21 1

rtaf 12 06 21 2(ที่มา : สำนักฌาปนสถาน กองทัพอากาศ  ณ 10 มิ.ย.2564)

ขอบคุณสำนักข่าวอิศรา..

Leave a Reply