มติมส. ให้วัดทั่วไทย -ต่างประเทศ ร่วมกันสวดบทรตนสูตร

            วันนี้ (20  มีนาคม 2563)  เวลา 14.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม  โดยที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมมีติให้วัดทั่วประเทศร่วมกันสวดมนต์บทรตนสูตรในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ตั้งแต่งเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  โดยมีวัดนำร่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

           พร้อมกันนี้ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันสวดบทรตนสูตร จนกว่าจะสถานการณ์โรคโคโรนา จะคลี่คลาย

 

*****************

Leave a Reply