คณะกรรมการหมู่บ้านศีล 5 ลงใต้มอบเงินช่วยเหลือวัดรัตนานุภาพ

        วันนี้  (24 ม.ค. 62)  พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13  วัดกัลยาณมิตร ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ และ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต ณ วัดรัตนานุภาพ อ. สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ และพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บอีก 2 รูป ที่รักษาตัวอยู่ ณ จังหวัดสงขลา และอีกรูปทรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก  พร้อมกันนี้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านศีล 5 และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือวัดรัตนานุภาพที่เป็นหนี้สินยังค้างอยู่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  432,000 บาท   (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

Leave a Reply