เจ้าคุณ “ว.วชิรเมธี” ร่ายกลอนยก “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” ปราชญ์แท้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี  ได้โพสต์ข้อความว่า “ปราชญ์แท้”

สมณะสง่างามยามสงบ
ทรงไว้ครบซึ่งพระไตรสิกขา
เอกอุดมคมชัดด้วยปรัชญา
ปฏิปทารู้ระวังทั้งอินทรีย์

ครองชีวิตง่ายงามตามอย่างพระ
อาจาระชุบชูใจให้สุขี
ทุกคำที่โอษฐ์เอ่ยเผยพจี
ล้วนธรรมดีจริงชัดชะงัดนัก

ไม่คะนองครองตนบนศีลสัตย์
รู้ระมัดปาฏิโมกข์เป็นโลกหลัก
ถึงอยู่ป่าแต่ทันเมืองปราดเปรื่องนัก
เป็นประจักษ์ปราชญ์แท้แผ่พระธรรม

ยามวิกฤติศรัทธามารานรุก
พระปลอบปลุกด้วยปรีชาพาดื่มด่ำ
งามทั้งต้นทั้งกลางอย่างเลิศล้ำ
คือสงฆ์ค้ำแผ่นดินถิ่นเมืองไทย

(กวีนิพนธ์ : ว.วชิรเมธี)

ภาพ : Kanlayanatam

 

Leave a Reply