คณะสงฆ์เร่งสปิด…ตั้งงบประมาณพระปริยัติธรรมปี’65

              เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานประชุมร่วมกับ ผู้แทนกองธรรมสนามหลวง/ ผู้แทนกองบาลีสนามหลวง/ ผู้แทนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ/ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ..” พิจารณาการจัดตั้งคำของบประมาณแผ่นดิน ปี 2565” (มีผล 1 ตุลาคม 64) ตาม พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม…นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์ไทย..

Leave a Reply