ฉุดไม่อยู่ร.ร.พระทำ! เข้ากรุงนำบ้านกินแดด 4.0 IOTเปิดปิดไฟ โชว์ Coding ที่ศธ.

วันที่ 24 ก.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า บ้านกินแดด 4.0 Smart DC. Home 27-29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนศรีแสงธรรมได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้นำนิทรรศการของโรงเรียนไปจัดแสดงที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางท่านเลขาธิการมองว่าโรงเรียนศรีแสงธรรม (จ.อุบลราชธานี) ได้จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องการศึกษาเพื่อมีงานทำ และนำดิจิตอลเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน มาเสริมความโดดเด่นในเรื่องของโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ ซึ่งมีโซล่าร์เซลล์เป็นหลักจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศ

ในงานนี้จึงได้นำโมเดลบ้านกินแดด 4.0 ที่ได้จำลองบ้าน 1 หลังโดยไม่มีไฟฟ้าจากสายส่งแล้วจะมีความเป็นอยู่ปกติด้วยโซล่าร์เซลล์ได้อย่างไร พร้อมทั้งได้มีระบบ IOT เปิดปิดไฟ หรือใช้มือถือสั่งการให้ปั๊มน้ำ รดน้ำต้นไม้ได้เอง ซึ่งเป็นการนำ Coding ที่กำลังสอนนักเรียนไปแสดงผลงานในนี้ด้วย หากท่านใดมีเวลาแวะไปเยี่ยมชมให้กำลังใจเด็กๆ นักเรียนลูกหลานจากโคกอีโด่ยกันด้วย #ซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับระบบ Coding หรือภาษาคอมพิวเตอร์ นี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเสนอเป็นนโยบายเป็นภาษาที่ 3 ของหลักสูตรการศึกษาประเทศไทย

Leave a Reply