ซุ้มถ่ายรูป หนึ่งในเสน่ห์อัตลักษณ์งานรับปริญญา มจร

            ระหว่างวันที่  25 -26  พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2562 โดยปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับมีจำนวนทั้งสิ้น 4,569 ทั้งสิ้น

            เสน่ห์อย่างหนึ่งของงานประสาทปริญญาของ มจร คือ จะมีซุ้มวิทยาเขต คณะ สถาบันสมทบ และซุ้มของพระนานาชาติซึ่งปัจจุบันมาศึกษาอยู่ที่มหาจุฬาฯกว่า 10 ประเทศ ประมาณ 1,424 รูป/คน ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชน เอกลักษณ์ของภาค เอกลักษณ์ของจังหวัด และร่วมถึงเอกลักษณ์ของชาติตัวเอง จัดแสดง ตบแต่งอย่างสวยงาม บางซุ้มจะมีการแสดงด้วย

            มีภาพบรรยากาศซุ้มต่าง ๆ ซึ่งผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพเอาไว้บางส่วนเอาไว้ก่อนวันรับปริญญาจริง 1 วัน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งบางซุ้มกำลังตบแต่ง บางซุ้มตบแต่งยังไม่เรียบร้อย สวยงามแค่ไหน แต่ละซุ้มแสดงถึงอัตลักษณ์ของตนอย่างไร ตามภาพด้านล้างนี้

 

 

Leave a Reply