พระนิสิต มจร.ประท้วงปฎิบัติธรรมประจำปี “ออนไลน์” อ้าง “ไม่พร้อม” ซ้ำมหาวิทยาลัยประกาศกระชั้นชิด

 

วันที่ 25 พ.ย. 64   ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  มอบหมายให้ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร รับมอบหนังสือจากตัวแทนนิสิตที่เรียกร้องให้ผู้บริหาร “ทบทวนการปฎิบัติธรรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2564 ” โดยมีตัวแทนนิสิตแต่ละคณะมายื่นหนังสือ พร้อมแนบรายชื่อนิสิตผู้เห็นด้วยหลายร้อยชื่อ

สำหรับเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นถึงผู้บริหาร โดยสังเขปมีดังนี้ คือ  หนึ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการจัดปฎิบัติธรรมออนไลน์ระหว่างวันที่ 25 พ.ย– 4 ธ.ค. 64 และวันที่ 17 -26 ธ.ค. 64  หรือเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากความไม่พร้อมของนิสิตนานับประการทั้งเรื่องอุปกรณ์สื่อสาร,ตารางการปฎิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของพระนิสิต สอง ขอให้มหาวิทยาลัย จัดการปฎิบัติธรรมในสถานที่จริง เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และ สาม หากไม่พร้อมการจัดปฎิบัติธรรมในสถานที่จริง ขอให้เลื่อนออกไปในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2565

พระครูปลัดพิชัยยุทธ ปญฺญทีโป ตัวแทนนิสิตคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่า การปฎิบัติธรรม 10 วัน นิสิตบางรูปมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์สื่อสารแบบออนไลน์ เพราะต้องใช้ติดต่อกันต่อเนื่อง และทั้งการปฎิบัติธรรมออนไลน์มีปัญหาเรื่องเนื้อหาที่พระอาจารย์ท่านสอน พอ ๆ กับการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ของพระนิสิตที่ผ่านมา เวลาประสบปัญหาไม่รู้จะถามอย่างไร มันไม่เหมือนกับการปฎิบัติธรรมจริง เวลามีปัญหาเราสามารถสอบถามจากพระอาจารย์กรรมฐานได้

ทางด้าน พระมหาณัฐพงษ์ อธิฎฺฐาโน ตัวแทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ กล่าวว่า การประกาศปฎิบัติธรรมกระชั้นชิดมาก อธิการบดีลงนามวันที่ 18 พฤศจิกายน แต่นิสิตรู้วันที่ 23 พฤศจิกายน ตารางปฎิบัติธรรมไม่สอดคล้องกับกิจวัตรของพระภิกษุ-สามเณรเลย  มหาวิทยาลัยกำหนดตั้งแต่เวลา 04.00 -21.00 น. โดยให้เวลาพักช่วง 07.00  น.และ 11.00 น. บางรูปต้องบิณฑบาตแต่เช้า และเครื่องอุปกรณ์สื่อสารใช้ต่อเนื่องแบบนี้อันตราย อยากให้ผู้บริหารทบทวน เพราะบางคณะเขาปฎิบัติธรรมในสถานที่จริงได้ ทำไมบางคณะบอกว่าทำไม่ได้

ส่วนพระเมธีธรรรมาจารย์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า  เท่าที่ฟังจากพระนิสิตท่านก็มีเหตุผลของท่าน ส่วนผู้บริหารคณะกรรมการจะตัดสินใจอย่างไร คงต้องรอคำตอบ และเรื่องขอให้ผู้บริหารทบทวนถือว่าเป็นสิทธิของพระนิสิตที่ทำได้ และขอชื่นชมในการกล้าแสดงความคิดเห็นด้วยสัมมาคารวะ ตามกรอบของพระวินัยของพระนิสิตเหล่านี้ด้วย

การปฎิบัติธรรมประจำปีถือว่าเป็นกิจจวัตรปฎิบัติวัของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์และผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ทุกระดับชั้นต้องปฎิบัติตามอย่างคร่งครัด

 

 

Leave a Reply