สมเด็จพระสังฆราช “จุดเทียนชัย “ พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีพระเกจิอาจารย์ จำนวน 10 รูป ร่วมปลูกเสก อาทิ หลวงปู่โอภาส วัดจองคำ จังหวัด ลำปาง 2) หลวงพ่อชำนาญ วัดชินวราราม จังหวัดปทุมธานี 3) หลวงพ่อแป๊ะ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครปฐม 4) หลวงพ่อติ๋ว วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี 5) หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ 6) หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม 7) หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม 8) หลวงพ่ออุดมทรัพย์ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก 9) พระอาจารย์สุริยันต์ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม และ 10) หลวงปู่ทองดี วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกระทำพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพัฒนปชานาถ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานจุดเทียนชัยและมี และมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดับเทียนชัย

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ได้รับพระเมตตาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ถวายพระนามว่า “พระพุทธพัฒนปชานาถ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-พัด-ทะ-นะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ประสบความเจริญ” ทั้งนี้ ได้จัดสร้างพระบูชาจำนวน 3 ขนาด คือ 1) ขนาดสูง 75 นิ้ว สำหรับประดิษฐานประจำกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 องค์ ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 11 แห่ง ประจำวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 2) ขนาดสูง 24 นิ้ว สำหรับประดิษฐานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ 3) ขนาดสูง 16 นิ้ว สำหรับประชาชนทั่วไปและข้าราชการที่สนใจจัดสร้างพระเหรียญจำนวน 5 เนื้อ ได้แก่ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะกลับดำ เนื้อทองแดง และเนื้อทองเหลือง ได้กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นสิริมงคลแก่ชาวพัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเอกสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งจองและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานสวัสดิการ โทร. 02-6566026 นางสาวอิสราพรรธน์ น้ำหมั่นคง ID Line : 0899203893 /นางสาวปณิชา ริมทอง โทร. 02-1416046 ,081-2657410 ID Line : monrimthong /นางบุญศิริ เทพภูธร โทร.02-1416036 ,095-3546324 ID Line: tainieboonsiri และ นางสาวอำพา ดวงเนตร โทร.02-1416033 ,094-4931270 ID Line : ampa_pa

Leave a Reply