ประชาชนเบื่อ!นักการเมือง’คุยโม้ – โอ้อวด’

วันที่ 27 ม.ค.2562 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน หัวข้อ “การเปิดตัวหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้” จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2562 โดยผลสำรวจ โดยเฉพาะประเด็นสิ่งที่ประชาชนไม่อยากฟัง/ไม่อยากรับรู้ จากการหาเสียงของนักการเมือง ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 คุยโม้ โอ้อวด พูดเกินจริง สัญญาว่าจะให้ 34.04%
อันดับ 2 ใส่ร้ายป้ายสี โจมตี พาดพิงผู้อื่น ไม่สุภาพ 32.80%
อันดับ 3 พูดไม่ตรงประเด็น เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน 26.48%
อันดับ 4 เรื่องในอดีต เรื่องเก่า เรื่องที่ผ่านมาแล้ว 25.77%
อันดับ 5 ปัญหา เรื่องที่ทำให้เครียดมากขึ้น 19.39%

ขณะที่สิ่งที่ประชาชนอยากฝากนักการเมืองเกี่ยวกับการหาเสียง ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 32.68%
อันดับ 2 ไม่ซื้อเสียง ใช้วิธีการหาเสียงที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม 28.52%
อันดับ 3 ไม่ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่ง 24.71%
อันดับ 4 มีจุดยืน จริงใจ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย 17.44%
อันดับ 5 นโยบายที่นำเสนอสามารถทำได้จริง 10.51%

Leave a Reply