ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยพี่น้องประชาชนทุกศาสนิกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร้อยรวมใจบำเพ็ญกุศลถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา” ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในห้วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 65 พี่น้องประชาชนทุกศาสนิกทั่วประเทศ ต่างพร้อมใจกันร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

1. จังหวัดจันทบุรี ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือ โบสถ์โรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรี บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ สภาภิบาลอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี คริสต์ศาสนิกชน ชมรมรักกางเขนในจังหวัดจันทบุรี ตุลาการศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ขอบพระคุณ และสวดภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แสดงถึงความจงรักภักดีและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

2. จังหวัดอ่างทอง ที่อาคารธรรมไตร วัดนางในธัมมิการาม ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ท่านผู้หญิงจำลอง แววพานิช เป็นประธานในพิธี และพระโสภณปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้นได้ปล่อยปลาที่ซื้อจากท้องตลาด และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณท่าน้ำวัดนางในธัมมิการาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธี

3. จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 บริเวณบ้านเพลงรีสอร์ท และวัดโคกใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ธุดงค์ จำนวน 700 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “พระองค์ภา”ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาฯ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น

4. จังหวัดพะเยา ที่ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสืบชะตา เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทำพิธีสืบชะตา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลา ที่ ริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

5. จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ วัดบ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีไถ่โค-กระบือ จำนวน 30 ตัว ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

6. จังหวัดบึงกาฬ ที่ บริเวณสระหลวงบ้านบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้งอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค และปล่อยสัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี

7. จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ วัดป่าศิริวรรณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรม และบวชชีพราหมณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และรับฟังพระธรรมเทศนา “การดำรงตนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาวินัยในหน้าที่” ซึ่งแสดงออกซึ่งกตเวทิตาคุณและความจงรักภักดี

8. จังหวัดลำปาง ที่ มัสยิดอัลฟาลาฮ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

9. จังหวัดนครพนม ที่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากอาการทรงพระประชวร โดยมี พระมหาประกาย ปญฺญาวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติกิจที่ชอบ ทำแต่ความดี และร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมประกอบศาสนพิธีเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply