พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงฐกลันตันมาเลเชีย

วันที่ 15 ก.พ.2562 พระเทพวิสุทธิกวี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ 2 วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพิกุลทองวราราม อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย โดยมีคณะสงฆ์รัฐกลันตัน นำโดยพระพิศาลสมณกิจ เจ้าคณะรัฐ และกงศุลใหญ่โกตาร์บารู ให้การต้อนรับ

Leave a Reply