กกต.รับรอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคแผ่นดินธรรมครบ 24 คน

วันที่ 15 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยให้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 77 พรรคการเมือง รวมถึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 2,810 คน และไม่ประกาศรายชื่อจำนวน 107 คน

ทั้งนี้สำหรับพรรคแผ่นดินธรรมนั้น กกต.ได้ประกาศรับรองทั้งหมด 24 คน

Leave a Reply