“พระธรรทูตไทย”ในสหรัฐ ฯ สร้างชื่อเสียงรับรางวัลด้าน “มนุษยธรรม”

วันที่ 13 ก.ย. 65   เฟชบุ๊ค Chamnian Bunma หรือ พระมหาจำเนียร บุญมา วัดพรหมวชิรญาณ พระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ความว่า

ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก Minnesota Governor Tim walz ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา เดินทางมาร่วมพิธีงานมอบรางวัล Asian Pacific Minnesotans Leaderships Awards  Dinner @Heritage Center of Brooklyn Center

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ Council on Asia Pacific Minnesotans ขอแสดงความยินดีมุทิตาจิตกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกคนในวันนี้

​อาตมภาพ พระมหาจำเนียร บุญมา ซึ่งเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบรางวัล Asian Pacific Minnesotans Leaderships Awards : Humanitarian Award ภารกิจด้านมนุษยธรรมนั้น เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในไปปฏิบัติในการการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งในยามที่เป็นปกติและยามวิกฤติ

​ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกได้พบกับวิกฤติอย่างหนักเกี่ยวกับโลกระบาดและปัญหาต่างมากมาย แต่พวกเราก็ไม่ได้ยอมแพ้ ช่วยเหลือกันและกันให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากมาได้ โดยกาประสานความร่วมมือของพวกเราทั้งหลายในชุมชนนี้

​อาตมภาพ ในนามชุมชนคนไทยในรัฐมินนิโชตานี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนของพวกเราทั้งหลาย ซึ่งแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขทั้งภายนอกและภายในจิตใจ อันจะนำไปสู่ความสงบสุขของชุมชนของเราทั้งหลายด้วย

​ท้ายที่สุดนี้ อาตมภาพหวังว่า พวกเราทั้งหลายจักประสานทำงานรวมกันทำงานเพื่อสังคม เพื่อให้สังคมของพวกเราทั้งหลายมีสันติสุขสืบไป

​ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะสงฆ์วัดพรหมวชิรญาณทุกรูป คณะจิตอาสา ศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมให้อาตมภาพได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ รางวัลนี้สำหรับทุกๆคน..

Leave a Reply