“สมเด็จธีร์” สำรวจที่ดินเตรียมสร้าง “วัดพระเชตุพนกรุงปารีส” แห่งแรก ณ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 21 มี.ค. 66  วานนนี้ เฟชบุ๊ค พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี หรือ  “พระสุธีวชิรปฏิภาณ” พระอนุจร ใน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งร่วมเดินทางไปปฎิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และคณะ ได้โพสต์ ว่า ร่วมเดินทางปฏิบัติงานศาสนวิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานศาสนวิเทศ พร้อมถวายกำลังใจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส โดยมี พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. ประธานสงฆ์วัดมหาพุทธาราม กรุงปารีส พร้อมคณะกรรมการวัด ผู้แทนสาธุชนไทย ถวายการต้อนรับ

การนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ มอบแนวทางการพัฒนาศาสนกิจ การนิมนต์พระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ การเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เพื่อเกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ เมื่อเวลา 13.00 น. (ตามเวลาในท้องถิ่น)

 ในขณะที่เฟชบุ๊คของ  “เจ้าคุณเทียบ”   พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 5 และในฐานะที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ที่ร่วมคณะไปด้วยได้โพสต์ภาพบรรยากาสการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและอาคารที่จะสร้างวัดพระเชตุพนสาขากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่า

“ไปดูสถานที่สร้างวัดพระเชตุพนปารีสแห่งแรก  ณ  ชานกรุงปารีส เคยเป็นที่พักของอัศวินนักรบของกษัตริย์ศตวรรษที่ 10 จะไปดู 3 แห่ง”

Leave a Reply