สมเด็จพระสังฆราชนำเจริญรัตนสูตรส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์รัตนสูตร ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดราชบพิธ ทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจแก่ประเทศชาติและประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนี้ คณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรได้เจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ารับฟังด้วย

Leave a Reply