งานสมโภช 338 ปีวัดมหาธาตุฯ ยิ่งใหญ่ จัดแสดง“พระแสงราวเทียน”เป็นครั้งแรก

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสมโภชฯได้กล่าวว่า พระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ ประธานจัดงานสมโภชพระอารามได้ประกอบพิธีเปิดสมโภชวัดมหาธาตุฯอย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงธรรม การอภิปรายทางวิชาการ การปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ออกร้านแสดงสินค้า การแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลางแจ้ง เป็นต้นและที่พิเศษในครั้งนี้คือการได้นำสมบัติเก่าแก่ล้ำค่าออกมาแสดงให้ชม โดยภายในพระอุโบสถมีการนำ“พระแสงราวเทียน” ออกมาแสดงให้ได้ชมเป็นครั้งแรกอีกด้วย

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท(บุญมา) พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์แรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ที่ทรงกอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงศรัทธายิ่งต่อวัดมหาธาตุจึงให้การอุปถัมภ์ดูแลวัดตลอดชีวิตของพระองค์ ดังนั้นเมื่อคราวพระองค์ทรงอาพาธหนักก่อนเสด็จสวรรคต พระองค์จึงได้ถวายพระแสงดาบ ซึ่งเป็นอาวุธคู่กายประจำพระองค์ในการออกรบทุกครั้งรวมทั้งการเป็นแม่ทัพใหญ่ออกรบชนะในสงครามเก้าทัพที่สมรภูมิทุ่งลาดหญ้าด้วย พระแสงดาบนี้พระองค์ได้ถวายประจำไว้เพื่อเป็นเชิงเทียนจุดบูชาหลวงพ่อพระศรีสรรเพ็ชร พระประธานในพระอุโบสถและเท่าที่ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติไทยปรากฎมีเพียงเล่มเดียวนี้เท่านั้น จึงเรียกว่า “พระแสงราวเทียน” บัดนี้ได้จัดแสดงให้เข้าชมในพระอุโบสถตลอดงานสมโภชพระอาราม
พิธีสมโภชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชม เข้าบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

Leave a Reply