มท.เชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศ ร่วมอนุโมทนาโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มหาดไทยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมอนุโมทนาในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบท ณ วัดที่จังหวัดกำหนดใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในขณะนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 7,802 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่า 99 คน อาทิ จังหวัดลพบุรี 151 คน สมุทรสาคร 149 คน สงขลา 123 คน ชัยภูมิ 122 คน ลำพูน 119 คน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อขอคำปรึกษาและกำหนดวันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมอนุโมทนาในโครงการฯ ดังกล่าว ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ตามวันดังต่อไป

วันที่ 8 มกราคม 2566 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ หนองบัวลำภู และจังหวัดตรัง

วันที่ 9 มกราคม 2566 จำนวน 44 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี สระบุรี เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สตูล ยะลา และจังหวัดสงขลา

วันที่ 10 มกราคม 2566 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี ลำปาง ขอนแก่น ลพบุรี อุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 มกราคม 2566 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กำแพงเพชร ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสงขลา

วันที่ 13 มกราคม 2566 จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 มกราคม 2566 จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร แพร่ บึงกาฬ บุรีรัมย์ สุโขทัย จันทบุรี ตราด ตาก สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่

วันที่ 15 มกราคม 2566 จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดน่าน

วันที่ 16 มกราคม 2566 จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครพนม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และขอเชิญชวนร่วมกันปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันได้ด้วยตนเอง ร่วมกับครอบครัว หน่วยงาน องค์กร เช่น การทำบุญใส่บาตร ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา มอบทุนการศึกษา สร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่อาศัย หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอื่น ๆ พร้อมอธิษฐานจิตถวายพระพรแด่พระองค์ท่านได้ทุกวัน ด้วยความจงรักภักดี

“โดยในห้วงการศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกิจตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรฯ เป็นระยะเวลา 15 วันในครั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรฯ ตามกำลังศรัทธา รวมทั้งทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติกิจรับบิณฑบาตในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน เพื่อร่วมถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply